Isoleringen måste bättras på

February 8, 2013

Jag hyser sedan en längre tid tillbaka kvalificerade misstankar om att isoleringen hemma i mitt hus kanske behöver bättras på eller till och med bytas ut helt. Det starkaste indiciet här att det är väldigt kallt och dragit i min bostad, något som är ett klassiskt tecken på undermålig isolering enligt en snickare som jag konsulterat. Frågan är nu vad jag ska göra åt saken. Kan nog bli rätt dyrt och besvärligt att byta ut all isolering och det är inte alls säkert att jag kan bo kvar när arbetet utförs. Jag tror nämligen att det är sån där isolering av glasull och när man arbetar med sådan så en massa jobbiga fiber runt som man helst bör undvika att andas in då det mycket väl kan vara skadligt och i bästa fall ger upphov till klåda och förstör saker. Ser verkligen inte fram emot det här men jag har förmodligen inget val.

Leave a Reply